Rólam

„Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében!” - Gróf Széchenyi István

Tisztelt Választópolgár, tisztelt Honfitársam!

Gazdag Ferenc vagyok. Több mint 20 éve élek az V. kerületben, Budapest 1-es számú országos egyéni választókörzetében. Ennek a körzetnek kívánok jelöltje lenni a 2022-es évi választásokon.

Legfőbb célom a főváros és az ország ügyeit a pártpolitika bűvköréből kivonni, ezzel lehetővé tenni a problémák valós kezelését. — Civilizált, fejlett, szabad ország eszméjében gondolkodok.

Országunk, városunk, kerületünk legnagyobb problémája a korrupció és az intézményrendszer gyengesége. A hatalom összefonódik az önérdekkel, a pártérdekkel és az öket kiszolgáló holdudvarral. Az államtól cégeken, megrendeléseken, alapítványokon keresztül visszaáramlik a pénz a pártokhoz, a politikusokhoz, akik az államot és annak intézményeit irányítják. Így jön létre a hatalom, pénz és a pénz és hatalom körforgása, civil- és jogállami intézmények ellenőrzése nélkül. Ez egy olyan ördögi kör, melyet 30 évvel a rendszerváltás után sem tudtunk áttörni.

A kapkodás, az állandó jogszabályváltozások (pl.: az Alkotmány 9. módosítása) a tanácstalanság, a hozzánemértés jelei. A botrányok az erkölcsi feslettségre mutatnak.

A kormány teljes uralma alatt tartja a médiát, hazugsággal, ferdítéssel, elhallgatással, harsány kommunikációval igyekszik a valós problémákról elterelni a figyelmet. Nem riad vissza antidemokratikus eszközök használatától sem. A 13. havi nyugdíj és az állitólagos nyugdíjemelés a populizmus csúcsa. — Szánalmas rúgkapálódzás, ez az út járhatatlan és nem vezet sehova! Változás csak a jelenlegi politikai-, gazdasági,- kultúrális- és médiaelit lecserélésén keresztül lehetséges. —Teljes nyíltságot, átláthatóságot, minden titkosítás feloldását, független tájékoztatást követelek!

Követelem a képviselők mentelmi jogának eltörlését és politikától független ügyészségek felállítását.

Hiszem, a magyar nép bölcs és nem vesz be mindent. Az internetadó (2014), a vasárnapi boltbezárás (2015-2016) és az olimpiai játékok megakadályozása (2017) meghátrálásra kényszerítette a kormányt. Az idei aláírásgyűjtés (2021) a Fudan Egyetem ellen egy igazi pofon a kormánynak, mutatja mennyire el van szállva hazánk vezetése a valóságtól és a társadalomtól. Az Európai Unió sem enged a jogállami normákból, és ha Orbán nem adja be a derekát Magyarország milliárdos EU-s pénzektől fog elesni.

Mélységesen hiszek abban, hogy kitartó munkával, igényes gondolkodással és felelősségvállalással hazánkat fel lehet emelni a legfejlettebb országok közé. Ezzel jólétet, biztonságot teremtve.

Most 2021. második felében úgy látszik elértük a negyedik fertőzöttségi hullámot. Sokan félnek, bezárkóznak és elszigetelődnek. Fontosnak tartom egymás támogatását (pl.: bevásárlás, telefonbeszélgetés). — Szerintem az elhunytak hozzátartozói után, a járványtól a gyerekek, a kisiskolások szenvednek a legjobban. Az állandó maszkviselés, az iskolai korlátozások megnehezítik a tanulást, a kommunikációt (arckifejezések, a gesztikulálás és érzelmi kifejezés korlátozása), elválasztó falat képezve emberek között, bizonytalanságot és maradandó sérüléseket hagyva a gyermekek lelkében. A kisiskolások teljesen alkalmatlanok az otthoni digitális oktatásra, felesleges ezt erőltetni. A legfrissebb felmérések (2020.12.22.) mutatják, hogy nem a 6-16 éves iskolások ferőznek, hanem az idősebb korosztályok. — Az ápolók, az idősotthonok lakói is hihetetlen lelki megterhelésnek vannak kitéve. A látogatási tilalom miatt el vannak választva hozzátartozóiktól. Egyedül, betegen fekszenek. A halálozási arány náluk a legmagasabb, gyakran egyedül, gépre kötve halnak meg. A maszkviselés, a családjuktól való elzártság (karantén) elképesztő lelki szenvedést okoz. — Szerintem a korlátozások nem mehetnek addig, hogy az egészséges emberek nagyobb kárt szenvedjenek, mint a betegek (anyagi csőd, otthonvesztés, elszigetelődés, depresszió, öngyilkosság, szívinfarktus, családon belüli erőszak, családok szétesése, stb.). — Ellenzem az oltás kötelezővé tételét !

Döbbenettel tekintem, ahogy a kormány az oktatás intézményeivel bánik. Az intézmények mögött valós emberek, tanárok, diákok, személyzet áll, akik önfeláldozó munkával müködtetik az oktatást. Gondolok a CEU elüldözésére (2018), a Színművészeti Főiskola ellehetetelnítésére (2020). — Mi folyik ezeknek az embereknek (értsd: kormány) az agyában, akik ilyesmire vetemednek?

Az állam az utóbbi években rengeteg feladatot és bevételi forrást vont el az önkormányzatoktól. A parkolás önkormányzatok hatáskörébe tartozik és nem az államéba (szubszidiaritás elve). A kormány valóságos bosszúhadjáratot indított a magyar emberek, a főváros és egyes önkormányzatok ellen, néhány óra alatt meghozott kormánydöntésekkel küldi padlóra őket, rombolja szét környezetüket, lehetetleniti el életüket, munkájukat.

Döbbenten tekintem, ahogy az állam intézményeit feladatok sokaságával terheli, de nem rendel hozzá megfelelő eszközt, pénzügyi forrást. Az intézmények teljesítőképességük határán mozognak, vagy azon túl, hogy képtelenek azt már ellátni (rendőrség, rendvédelmi dolgozók, mentősök, egészségügyi dolgozók, hivatalnokok, Statisztikai Hivatal dolgozói, stb). — Ezért valaki felel, az pedig senki más nem lehet csak a miniszterelnök.

Az agyonbürokratizált, központosított állam képtelen a helyi problémákat hatékonyan kezelni. — Szükség van új államszerkezet kialakítására, ahol kistelepülések, városok, régiók, megyék magas fokú autonómiát kapnának, és az adóbevételek akár 80-90%-a helyben maradna és ezzel önállóan gazdálkodhatnának. Új alkotmány kidolgozását kezdeményezem széles társadalmi párbeszéddel. A kisközösségek jogait ne lehesen kormányrendelettel, vagy többségi szavazattal felülírni. Javaslom kisközösségek jogait sértő antdemokratikus rendeletek visszamenőleges megváltoztatását (pl.: védett műemlékek lerombolását), egybekötve valós kártérítéssel és a döntéshozók felelősségrevonásával. — Ez a fajta gondolkodás részét képezi magyar hagyományainknak.

Az adók közül az Áfa, mely a kisembereket a legjobban terheli. Sőt a termékek ciklusa során az Áfá-t többszőr is meg kell fizetni. A hazánkban kivetett 27%-os Áfa a legmagasabb a világon. — Javaslom az Áfa eltörlését (vagy termékektől függetlenül 0.1-1%-ra csökkentését), helyette progresszív, sokkulcsos jövedelemadó bevezetését. — Az állam előszeretettel emlegeti a rezsicsökkentést. Az árak állandóan emelkednek, így ez is egy megtévesztő propagandafogás.

Kimutatható, hogy a világ legversenyképesebb, legfejlettebb országaiban nincs, vagy nagyon alacsony a forgalmi adó, pl.: USA, Svájc. — Nálunk az állam feléli és butaságokra fordítja a befolyt milliárdokat.

Áfá-nak akkor van értelme, ha azt célirányosan használják (pl.: a jövedéki adó benzinre 110-125 ft/liter. Ez 25-35%-os adókulcsot jelent. Az összeget az úthálózat karbantartására, közösségi közlekedésre, környzetkímélő technológiák fejlesztésére kellene lekötni.).

Ma Magyarországon 58 féle adó van. Köztük olyan is, mely egy fillér bevételt sem hozott az államnak, csak az intézményrendszert terheli feleslegesen. — Az adónemek számát 10 alá kell szorítani.

A gépjárműforgalmat, a felszíni parkolófelületet csökkenteni kell, ezzel a gyalogosoknak — és a turistáknak is — nagyobb mozgásteret adni, kiemelve a legfrekventáltabb helyeket. A gépjárműforgalom csökkenésével a légszennyezettség is javulna. Az ingyenes parkolás bumeráng, alkalmatlan a járványhelyzet kezelésére.

Hazánk másik óriási problémája az eladósodás. Senki sem tudja, hogy fogja az állam gigantikus adósságát rendezni. A Fidesz kormányra kerüléése óta (2010) az ország adósságállománya a duplájára növekedett. — Szerintem az adósággal jövőnket éljük fel.

Riasztó az ország kiárúsítása. A földtulajdon, az ingatlantulajdon és a gazdaság jelentős része idegen kezekben van. A támogatások jórészt már nem a magyar gazdaságot erősítik, hanem direkt külföldi érdekeltségekhez vándorolnak. — A függőségi viszony Kínától jól kimutatható. Ez már hazánk függetlenségét veszélyezteti. A kormány közel 1 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást adott a Budapesten épülő sanghai Fudan Egyetemhez és 1.4 milliárd Eurós hitelt vett fel Kínától az egyetem megépítéséhez. A kínai befolyás visszaszorítása hihetetlen nehéz feladat.  — Szerintem a rendszerváltás utáni kormányok egyike sem tudta (, vagy akarta) a problémát felismerni (, vagy kezelni). — Az Európai Unió és a NATO részéről a Kínai Népköztársaság az egyértelműen veszélyes partner besorolást kapta.

Az egészséges környezet, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás és -újrahasznosítás, a légszennyezés és zajszennyezés elhanyagolt témák, átfogó és összetett megoldásokat igényelnek. Hazánknak ezen a téren óriási a lemaradása.

Szükség lenne kormányokon és választásokon átívelő városfejlesztési, településfejlesztési, városképi-, műemlék- és környezetvédelmi koncepciók kidolgozására. Különös tekintettel történelmi értékeink megóvására, sőt visszaállítására. — Követelem minden bontás leállítását ill. felfüggesztését (lásd: Budapest, Radetzky-laktanya).

Ehhez kapcsolódva fontosnak tartom a szemléletváltást. A felelőtlenséget, a lopást, lenyúlást, az igénytelenséget jellemzi a projektorientált gondolkodás. Ezzel állítom szembe a folyamatorientált gondolkodást. Társadalmi témákkal — intézményesített szinten — állandóan foglalkozni kell, ez a szerves, fenntartható fejlődés alapja.

Programomban a hasznosságot, az erkölcsi értékeket a szociális érzékenységeket és az emberi méltóságot helyezem a központba, így kívánok reményt és új perspektívát nyújtani minden magyar polgártársamnak, — összefoglalva fontossági sorrendben: 1. lyukakat betömni, az ostoba, értelmetlen presztízsberuházásokat azonnal leállítani, 2. a felszabaduló összegeket átcsoportosítani egészséges környezetkímélő technológiák falkalmazására, infrasruktúra fejlesztésre, 3. a gazdaság talpraállítása nehéz és bonyolúlt feladat (lásd: adó-, támogatási rendszer, oktatás), 4. mélyreható társadalmi reformok szükségesek, beleértve a felelősök elszámoltatását. — A változásoknak gyorsan, szinte párhuzamosan, egyidőben kell lezajlani, az Orbán kormány által okozott károk minimalizálása érdekében.

Támogatom az állam eladósodásának megállítását azzal, hogy következő kormányok elődeik adósságállományát nem vállalják fel.

Támogatom képviselők, önkormányzati dolgozók helyhez kötött lakhatását.

A hajléktalan- és koldusprobléma égető. A növekvő szegénység, a szociális háló hiánya, százezrek munkahelyvesztése a vírushelyzet miatt, midez időzitett bomba. A munkaorientált szlogenek csak felelősségelhárítást jelent és arra utal a kormány utálja a szegényeket és nem akar velük foglalkozni. — A társadalomban hiányzik a bizalom, helyette félelem uralkodik, csalódottság, indulatok és frusztráció gyülemlett fel. Ez egyszer utat fog magának törni.

Támogatom fiatalok és nők politikai szerepvállalását.

 

Frissítve: 2021.09.14.

 

Ajánlom még a Belváros-Lipótváros Faliújság fecebook csoportot (hamarosan közérdekű adatokkal lesz feltöltve, amihez bárki hozzászólhat).